Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle ingeschrevenen voor naailes bij Naaistudio 6. Naaistudio 6 is gevestigd in Nieuw Vennep en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 34374964.

 

Aanmelding

Na aanmelding via e-mail verklaart u akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en de betalingsplicht. Uw aanmelding is persoonsgebonden. Wanneer de cursist minderjarig is, is/zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. Je meld je aan voor een vaste les per week en voor  aaneengesloten weken. Met uitzondering van nationale feestdagen, en de zomervakantie van provincie Noord-Holland .

Plekje reserveren tijdens langdurige afwezigheid.

De naailessen lopen het hele jaar door met uitzondering van de nationale feestdagen en de zomervakantie van provincie Noord-Holland. Mocht je tijdens je lopende leskaart langer dan 4 weken aaneengesloten niet kunnen lessen, maar je wil je plekje van het door jou gekozen lesmoment niet opzeggen kun je, bij voorafgaande betaling van 50% van het bijbehorende lesgeld, dit plekje reserveren. Deze lessen kunnen niet ingehaald worden, maar je bent dan verzekerd van een plekje direct bij terugkomst van de langdurige afwezigheid.

Opzeggen

Er geldt een opzegtermijn van twee weken. Het opzeggen van de naailes kan per e-mail, telefonisch, whatsapp of mondeling.

Restitutie

Restitutie van lesgelden vindt als regel niet plaats.

Betalingen

Wijze van betaling: per bank of contant. Het bedrag dient bijgeschreven te zijn vóór aanvang van de eerste les, of contant bij aanvang van de eerste les.

Aansprakelijkheid

Gebruik van de naai- en lockmachines en strijkgelegenheid is geheel op eigen risico. Naaistudio 6 is tijdens en na de lessen en workshops niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de deelnemer.

Ziekte of afwezigheid van de docent

Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les per e-mail of whatsapp dan wel telefonisch afgelast. Deze les mag uiteraard worden ingehaald. Als een lesdag vol is, wordt in overleg een andere dag gekozen

Privacy

Naaistudio 6 respecteert de privacy van alle deelnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Naaistudio 6 gebruikt je e-mailadres voor onderlinge communicatie. 

Waarom ik je gegevens nodig heb en hoe ik deze gebruik.
Ik vertrouw op een aantal wettelijke grondslagen om je gegevens te verzamelen, gebruiken en delen, zoals:
waar nodig om mijn diensten te verlenen, zoals wanneer ik je gegevens gebruik om je bestelling te voldoen, om geschillen te beslechten of om klantenservice te bieden;
wanneer je jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, die je op elk moment kunt intrekken, zoals door je aan te melden voor mijn mailinglijst;
indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel of in verband met een rechtsvordering, zoals het bewaren van informatie over jouw aankopen indien vereist door de belastingwetgeving; en
voor zover nodig voor het doel van mijn legitieme belangen, indien die legitieme belangen niet worden overschreven door jouw rechten of belangen, zoals 1) het leveren en verbeteren van mijn diensten.

Dataretentie
Ik bewaar je persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om je mijn diensten te leveren en zoals beschreven in mijn Privacybeleid. Ik kan echter ook verplicht zijn om deze informatie te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om mijn overeenkomsten te handhaven. Over het algemeen bewaar ik je gegevens 4 jaar lang.

Jouw rechten
Als je in bepaalde gebieden, waaronder de EU, woont, hebt je een aantal rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten algemeen gelden, hebben sommige rechten betrekking op bepaalde, beperkte gevallen. Ik beschrijf die rechten hieronder:
Toegang. Je hebt mogelijk recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de persoonlijke gegevens die ik van u bezit. U kunt daarvoor via onderstaande gegevens contact met mij opnemen.
Wijzigen, beperken, verwijderen. Je hebt mogelijk ook het recht om je persoonlijke gegevens te wijzigen, mijn gebruik daarvan te beperken, of ze te verwijderen. Als er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn (zoals waar ik om wettelijke redenen gegevens moet opslaan) zal ik je persoonlijke gegevens doorgaans op verzoek verwijderen.
Bezwaar. Je kunt bezwaar maken tegen (i) mijn verwerking van sommige van je gegevens op basis van mijn legitieme belangen en (ii) het ontvangen van marketingberichten na het geven van uw uitdrukkelijke toestemming om ze te ontvangen. In dergelijke gevallen zal ik je persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij ik dwingende en legitieme redenen heb om door te gaan met het gebruik van die informatie of als dit om juridische redenen nodig is.

Klachten. Als je in de EU woont en je zorgen over mijn gebruik van je gegevens wilt uiten (en onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft), heb je het recht om dit bij je lokale autoriteit voor gegevensbescherming te doen.

Hoe je contact met me kan opnemen
In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming ben ik, Samantha Heemskerk, de gegevensbeheerder van jouw persoonlijke gegevens. Als je vragen of zorgen hebt, kan je contact met me opnemen via info@naaistudio6.nl. Of je kunt een brief sturen naar:
Samantha Heemskerk, Vivaldisingel 185, 2151NH Nieuw-Vennep, Nederland

Fotografen auteursrecht

Foto’s gemaakt tijdens lessen mogen gebruikt worden voor eigen gebruik en portfolio. Ze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Naaistudio 6 op welke wijze dan ook commercieel gebruikt worden. Naaistudio 6 zal altijd aan de deelnemers (bij minderjarig deelnemers aan de ouders) mondeling of via e-mail toestemming vragen om foto’s van deelnemers te gebruiken voor plaatsing op de website of social media.