Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle ingeschrevenen voor naailes bij Naaistudio 6. Naaistudio 6 is gevestigd in Nieuw Vennep en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 34374964.

 

Aanmelding

Na aanmelding via e-mail verklaart u akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en de betalingsplicht. Uw aanmelding is persoonsgebonden. Wanneer de cursist minderjarig is, is/zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. Je meld je aan voor een vaste les per week en voor  aaneengesloten weken. Met uitzondering van nationale feestdagen, en de zomervakantie van provincie Noord-Holland .

Plekje reserveren tijdens langdurige afwezigheid.

De naailessen lopen het hele jaar door met uitzondering van de nationale feestdagen en de zomervakantie van provincie Noord-Holland. Mocht je tijdens je lopende leskaart langer dan 4 weken aaneengesloten niet kunnen lessen, maar je wil je plekje van het door jou gekozen lesmoment niet opzeggen kun je, bij voorafgaande betaling van 50% van het bijbehorende lesgeld, dit plekje reserveren. Deze lessen kunnen niet ingehaald worden, maar je bent dan verzekerd van een plekje direct bij terugkomst van de langdurige afwezigheid.

Opzeggen

Er geldt een opzegtermijn van twee weken. Het opzeggen van de naailes kan per e-mail, telefonisch, whatsapp of mondeling.

Restitutie

Restitutie van lesgelden vindt als regel niet plaats.

Betalingen

Wijze van betaling: per bank of contant. Het bedrag dient bijgeschreven te zijn vóór aanvang van de eerste les, of contant bij aanvang van de eerste les.

Aansprakelijkheid

Gebruik van de naai- en lockmachines en strijkgelegenheid is geheel op eigen risico. Naaistudio 6 is tijdens en na de lessen en workshops niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de deelnemer.

Ziekte of afwezigheid van de docent

Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les per e-mail of whatsapp dan wel telefonisch afgelast. Deze les mag uiteraard worden ingehaald. Als een lesdag vol is, wordt in overleg een andere dag gekozen

Privacy

Naaistudio 6 respecteert de privacy van alle deelnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Naaistudio 6 gebruikt je e-mailadres voor onderlinge communicatie en voor het toesturen van nieuwsbrieven.

Fotografen auteursrecht

Foto’s gemaakt tijdens lessen mogen gebruikt worden voor eigen gebruik en portfolio. Ze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Naaistudio 6 op welke wijze dan ook commercieel gebruikt worden. Naaistudio 6 zal altijd aan de deelnemers (bij minderjarig deelnemers aan de ouders) mondeling of via e-mail toestemming vragen om foto’s van deelnemers te gebruiken voor plaatsing op de website of social media.